Adlon Hotell i Stockholm - Vår historia och tradition

Om Adlon

Vår historia

Elite Hotel Adlon tillkomst

Flera olika hotell har residerat i Adlons byggnad. Redan 1906 inreds ett fåtal hotellrum. År 1918 ligger här ett hotell som heter Missionshotell, vilket senare döps om till Hotell Turisten. Hotelltillståndet innehades år 1922 av änkefru Maria Cecilia Håkansson, med tillstånd att driva hotellrörelse för max 15 personer, i max 13 hotellrum.

Hotellrörelsen i ”Adlons hörn” ut mot Gamla Brogatan, våningsplan 2-3, förvärvades år 1944 av familjen Linder, och då skapades Elite Hotel Adlon. Namnet Adlon var ett för dåtiden vanligt hotellnamn. Rörelsen drevs i 30 år av samma familj, och under deras ledning expanderade hotellet till att omfatta totalt 64 rum och hiss.

År 1975 köper familjen Bäckström hotellrörelsen och Elite Hotel Adlon drivs alltjämnt av samma ägarfamilj, idag i 2:a generation. Under de dryga 35 åren har hotellet fortsatt att expandera successivt.


Adlon – det moderna hotellet

1996 blev Adlon omskrivet som banbrytande i samband med att Adlon som första hotell i Sverige erbjöd samtliga hotellgäster Internet åtkomst på hotellrummen. Adlon hemsida www.adlon.se driftsattes så tidigt som april 1995, och var en av de första hemsidorna i vår bransch i Sverige.

Stäng fönstret

Välkommen till
Elite Hotel Adlon

Street View at Adlon Hotell, Stockholm, Sweden